Categories

Newsletter

El Musical - Música per a Totes les Edats

Música per a totes les edats

Més informació i inscripcions a:

Lloc: El Musical

Telèfon: 93 580 42 46 

Adreça: C/ Ramon Llull, 16 Bellaterra

Correu electrònic: info@elmusical.cat 

Web: www.elmusical.cat 

Facebook


Más detalles

Añadir al carrito


El Musical és un centre privat d’educació i recerca musical, autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Amb més de 25 anys d’experiència en el món de l’educació i la música i amb un sòlid i valuós equip de professionals, hem elaborat un projecte educatiu adaptat als diferents perfils, interessos i edats dels alumnes, intentant sempre transmetre l’amor a la música.

 

ÀREA D’ENSENYAMENTS NO REGLATS:

[ Des de la gestació i sense límit d’edat ]

 -Nivell elemental: ensenyaments no reglats a partir dels 7 anys i adults.

-Nivell mig: ensenyaments no reglats, una vegada assolit els ensenyaments propis de nivell elemental i sense límit d’edat. Tria lliure d'assignatures.

 

ÀREA D’ENSENYAMENTS REGLATS:

[ A partir dels 11 anys ]

CONSERVATORI DE GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA: ensenyaments reglats. S’hi accedeix a partir d’una prova d’accés i donen pas a una titulació oficial.

Els estudis de Nivell Elemental a Catalunya són estudis no reglats que tenen com a objectiu aprofundir en el llenguatge i la pràctica musical. L'alumne/a pot cursar simultàniament els ensenyaments de música (elemental, mig i professional) i els ensenyaments de règim general. Al Musical us oferim un programa dissenyat per tal d’assolir uns coneixements bàsics de música que permetin a l’estudiant gaudir de la pràctica musical amateur o accedir a uns estudis de grau professional si ho desitgen. El nombre d’assignatures que faci cada alumne és lliure; però tot i així nosaltres us recomanem un itinerari per tal que els vostres fills puguin gaudir d’una formació teòrica i pràctica tant individualment com en grup.

Al Musical també oferim la possibilitat de cursar el Nivell Elemental o Mig per adults que ho desitgin amb una tria lliure d’assignatures. 

 

Més informació i inscripcions a:

Lloc: El Musical

Telèfon: 93 580 42 46 

Adreça: C/ Ramon Llull, 16 Bellaterra

Correu electrònic: info@elmusical.cat 

Web: www.elmusical.cat 

Facebook


>>> Veure altres activitats de la mateixa Entitat