Categories

Newsletter

Escola Thau Sant Cugat

Educar per créixer. Aprendre per ser.

Més informació a:

Webhttp://www.iccic.edu/thausc/
Correu electrònic:  thausc@thausc.iccic.edu
Telèfon: 93 589 81 08 

Adreça: Av. Generalitat, 199-201 | 08174 Sant Cugat
Facebook

Más detalles

Añadir al carrito


 

Escola Thau Sant Cugat

Som un centre concertat en les tres etapes educatives: Infantil, Primària i Secundària Obligatòria. 

El significat de Thau és la darrera lletra de l’alfabet hebreu, símbol de Sant Francesc, patró de l’escola. Aquest nom té en l’esperit i en la lletra la voluntat de servei a les famílies que ens dipositen la seva confiança.
 


Estudis

Educació Infantil
El segon cicle de l’Educació Infantil, Parvulari, queda definit com l’etapa que va dels tres als sis anys.
Els infants són protagonistes del seu aprenentatge. Experimentant, pensant i creant  modifiquen els coneixements i en van adquirint de nous. Totes les activitats d’aprenentatge estan dissenyades tenint en compte els interessos, les vivències i el nivell maduratiu de tots els infants. El joc i el món simbòlic són sempre els elements motivadors.



En tot moment es té en compte el seu procés individual per tal que es formi una imatge positiva i equilibrada d’ ell mateix i assoleixi uns hàbits bàsics de comportament que li permetin anar adquirint autonomia.  


Educació Primària
L’Educació Primària és l’etapa  més llarga de l'ensenyament obligatori. Té una durada de sis anys acadèmics i està dividida en tres cicles: inicial, mitjà i superior. 
Cadascun dels cicles té el seu propi funcionament i organització que permet actuar d’acord amb les diferents edats que tenen els alumnes. El paper de les àrees curriculars va prenent importància ja que els conceptes i continguts educatius són progressivament més complexos.



L’Educació Primària és l'etapa intermèdia entre l'Educació Infantil i l'Educació Secundària Obligatòria. L'alumne comença l'etapa amb tota la riquesa del món infantil i l'acaba amb la preadolescència. Li permet consolidar les bases del coneixement, l'estructura del llenguatge, el raonament lògic i la descoberta del món científic i literari. En aquesta etapa hi ha, també, una consolidació dels hàbits de treball.


Educació Secundària
L’ensenyament obligatori acaba en aquesta etapa que va dels dotze als setze anys. 
Pretén facilitar una resposta educativa unitària als adolescents en aquest període, aportant els elements formatius de caràcter cognitiu, afectiu social i moral que els permeti desenvolupar-se de forma equilibrada i incorporar-se al món dels adults amb autonomia i responsabilitat.  



Per tal d’aconseguir-ho, l’acció tutorial està enfocada a orientar amb eficàcia el desenvolupament de la personalitat de l’alumne i el seu procés d’aprenentatge. Aquesta tasca és alhora compartida per la resta de l’equip docent, que manté una comunicació fluida i regular amb el tutor aconseguint coordinar les actuacions dels professors que intervenen en el grup classe.   

 

Més informació a:

Webhttp://www.iccic.edu/thausc/
Correu electrònic:  thausc@thausc.iccic.edu
Telèfon: 93 589 81 08 

Adreça: Av. Generalitat, 199-201 | 08174 Sant Cugat
Facebook